Klasztor Sióstr Wizytek w Rybniku
ul. Ks. Fr. Brudnioka 3
44-200 Rybnik

tel.: 32 / 422 67 45
e-mail: kontakt@wizytki.rybnik.pl

Numer rachunku bankowego:
04 1050 1357 1000 0022 9082 9015

Dobrodziejów Klasztoru oraz osoby,
które proszą nas o modlitwę,
włączamy do stałych naszych modlitw.