Siostry Wizytki w Rybniku.

Klasztor Sióstr Wizytek zaczął istnieć na Górnym Śląsku od roku 1946, kiedy to zawierucha dziejowa wygnała siostry z Wilna, gdzie pozostawiły duży, piękny klasztor założony w 1694 r. Cały Zakon zaś powstał w 1610 r. w Sabaudii, w Anezjum, założony przez św. Franciszka Salezego z pomocą św. Joanny Fr. de Chantal. Siostry, bezdomne po przyjeździe z Wilna w 1946 r., zostały przyjęte przez Ks. Biskupa Ordynariusza Stanisława Adamskiego do diecezji katowickiej.

Nasze zgromadzenie jest w pewnym sensie zgromadzeniem tułaczym. W 1865 r., po powstaniu styczniowym, gdy siostry zostały wydalone z Wilna, znalazły schronienie aż we Francji, gdzie je wspomagały wizytki francuskie, pomagając w wydzierżawieniu domu w Wersalu. Tam siostry prowadziły życie ściśle zakonne do 1901 r. Nie od razu wróciły do Wilna, bo klasztor był zajęty przez mniszki prawosławne. Po różnych tarapatach siostry wróciły do swego wileńskiego domu dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Znów zostały stamtąd wygnane w 1942 r., tym razem przez hitlerowców. Przeszły więzienie i tułaczkę. Mieszkały w prywatnych domach i nie miały prawa do noszenia habitów.